skip to Main Content

Aanmelden voor onze school

Op onze school zien we u als ouder nadrukkelijk als partner van de school in opvoeding en onderwijs. Bent u christen en wilt u, net als wij, leven naar Gods woord en uw kinderen vanuit de christelijke waarden opvoeden? Wellicht past onze school dan goed bij uw gezin.

Met alle nieuwe ouders hebben we eerst een kennismakingsgesprek. In dit gesprek bespreken we de problemen die worden ervaren in de ontwikkeling van uw kind en zoeken we naar de mogelijkheden. We vragen u ook of als ouder actief instemt met het uitgangspunt van onze school, namelijk de Bijbel als basis van ons onderwijs. In de loop van het aanmeldingsproces wordt er een verklaring ondertekend. In deze verklaring, die ook door de directeur wordt ondertekend, wordt verteld wat we van ouders verwachten en wat de ouders van de school en van de vereniging mogen verwachten.

Onderaan deze website staan onze contactgegevens. Wilt u meer weten over de manier van aanmelden? Of een afspraak maken? U kunt ons bellen of mailen.

400×600-NoorderBasis Meerpaal Steiger Groningen 9
Back To Top