skip to Main Content

Ik ben hier op mijn plek!

Wij zijn een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs. We hebben twee afdelingen. De Meerpaal is een school voor Speciaal Basisonderwijs. De Steiger is een school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Wij creëren een leeromgeving waar kinderen in kleine groepen, onder begeleiding van gespecialiseerd personeel worden opgeleid.

We geloven in God. Hij geeft ieder kind talent. Daarom scholen we met de Bijbel. Als kinderen onze school verlaten zijn ze klaar voor de volgende stap in hun schoolloopbaan of nemen ze een plek in op de arbeidsmarkt.

Gewoon waar het kan, speciaal waar nodig.

Een stap vooruit

Onze lessen zijn er op gericht dat ieder kind een stap vooruit maakt. Hierbij hebben de kinderen meer dan gemiddeld ondersteuning nodig van gespecialiseerde leerkrachten en deskundigen met specifieke expertise. Naast leerkrachten en ondersteuners in de groepen, worden de kinderen waar nodig ook begeleid door een logopedist, fysiotherapeut, leesspecialist of orthopedagoog. Ieder kind leert en werkt volgens een eigen leerroute en krijgt onderwijs aangeboden dat passend is voor zijn of haar ontwikkeling

ons onderwijs
futura-frontpage-1 (2)

School met de Bijbel

Wanneer u kiest voor onze school, kiest u voor een school met de Bijbel. De Bijbel is de basis van ons onderwijs.

Wat merkt uw kind hiervan? Hoe ervaart u dat als ouder? We vertellen u er graag over.

Kennismaken?

Op onze school zien we u als ouder nadrukkelijk als partner van de school in opvoeding en onderwijs. Bent u christen en wilt u, net als wij, leven naar Gods woord en uw kinderen vanuit de christelijke waarden opvoeden? Wellicht past onze school dan goed bij uw gezin.

schoolgebouw

Samen leven en leren in het Licht van Gods liefde.

De liefde van Jezus voor ons uiten we in aandacht, liefde en zorg voor elk kind.

Het Evangelie van Jezus Christus is ons uitgangspunt.
Elk kind is kostbaar als een parel.

Back To Top