skip to Main Content

Opvang

In de pauzes worden de kinderen begeleid door het personeel van de school. Zo hebben de kinderen altijd vertrouwde mensen om zich heen.

Leerlingenvervoer

Aangepast vervoer is voor vrijwel alle kinderen mogelijk. Het is echter wel de vraag of dit ook voor alle kinderen nodig is. Met name voor de oudere leerlingen is het heel goed als ze zelfstandig leren reizen met het openbaar vervoer. De vervoersregelingen verschillen nogal per gemeente. Eén ding is echter overal hetzelfde: het vervoer moet door de ouders aangevraagd worden.

U kunt dit doen door een formulier in te vullen, dat u ophaalt bij uw eigen gemeentehuis of wat u kunt downloaden van de website van de gemeente. Voor ieder volgend schooljaar moet u opnieuw een aanvraag indienen en zal de school voor een ondersteunende brief zorgen als dat nodig is. Let wel: sommige gemeenten attenderen de ouders hier jaarlijks op, andere gemeenten nemen niet zelf het initiatief hiertoe!

Jaarlijks (en ook bij de eerste verwijzing naar de SBO-school) worden ondersteunende brieven t.b.v. een vervoersverklaring opgesteld door de directie en verstuurd naar de ouders. Met deze ondersteunende brief kunnen de ouders bij hun gemeente (opnieuw) aangepast vervoer aanvragen.  In de maand april wordt de jaarlijkse ondersteunende brief aan de ouders verstuurd. Alle gemeenten willen voor 1 juni, maar liefst nog eerder, weten wie er allemaal van aangepast vervoer gebruik moeten maken.

Aan het (aangepast) vervoer zijn kosten verbonden wanneer uw verzamelinkomen boven ongeveer € 25.000,- ligt. Per gemeente kan het bedrag van de eigen bijdrage verschillen.  

De taxibedrijven krijgen van ons het vakantierooster en ook een opgave van vrije dagen en terugkomdagen.

Voor de ouders geldt het volgende:

Eigen veranderingen moet u zelf doorgeven aan de chauffeur. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan ziekte, de terugkomdagen, feestjes, e.d. Een enkele keer halen ouders hun kinderen zelf van school, geeft u dit dan ook door aan de chauffeur?

Over het algemeen gaat het prima in de busjes of taxi’s. Als u problemen signaleert, is de chauffeur het eerste aanspreekpunt. Komt u er niet uit met de chauffeur, dan kunt u contact opnemen met de directeur van het betreffende vervoerbedrijf of de gemeente. 

Back To Top