skip to Main Content

Ons onderwijs

Op onze school wordt veel tijd besteed aan de groepsvorming en het sociaal-emotioneel leren. Als een leerling goed in zijn of haar vel zit, dan kan er ook daadwerkelijk geleerd worden. Wij begeleiden onze leerlingen op deze manier naar de toekomst. 

Onze school maakt voor ieder verzoek steeds weer een nieuwe afweging. Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van beperking en de extra onderwijsondersteuning die nodig is, overeenkomt met de mogelijkheden van de school, zoals dat is verwoord in het ondersteuningsprofiel dat de school gemaakt heeft. 

Het schoolondersteuningsprofiel kunt u hier downloaden.

600×400-NoorderBasis Meerpaal Steiger Groningen 4

Programma alternatieve denkstrategieën (PAD)

PAD staat voor ‘Programma Alternatieve Denkstrategieën’. Om kinderen en ouders uit te leggen wat dat betekent, vertalen scholen het ook vaak met ‘Proberen Anders te Denken’. Het PAD-leerplan is ontwikkeld om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen tussen de vier en twaalf jaar te stimuleren. Leerkrachten kunnen met het PAD-leerplan op professionele wijze werken aan de sociale en emotionele competenties van hun leerlingen. PAD is in die zin een preventief programma.

Steiger Meerpaal Groningen PAD
600×400-NoorderBasis Meerpaal Steiger Groningen 7

Gouden Weken

Een goed begin is het halve werk! Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. De eerste weken van het schooljaar zijn cruciaal voor het creëren van een fijne sfeer in de groep. Leerlingen verkennen elkaar, de leerkracht en de regels en ook het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal opnieuw. De leerkracht speelt in deze fase een essentiële rol. Hoe maak je nu samen met kinderen een goede start van het schooljaar? En hoe stimuleer je een positieve groepsvorming waar je een jaar lang plezier van hebt? De Gouden Weken worden ingezet om het goud dat je in handen hebt, je leerlingen, in korte tijd te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in je groep heerst, een heel schooljaar lang.

De Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Ze zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming. Je kunt het zien als de basis voor het werken met groepen leerlingen. Bij de Gouden Weken ligt het accent op groepsvormende activiteiten.

Back To Top