skip to Main Content

Schooltijden

Maandag 08.30 tot 14.00 uur
Dinsdag 08.30 tot 14.00 uur
Woensdag 08.30 tot 14.00 uur
Donderdag 08.30 tot 14.00 uur
Vrijdag 08.30 tot 14.00 uur

 

Groep A1 en A2 hebben op woensdag geen les. Groep O1 heeft op woensdag tot de Kerstvakantie geen les

Vakantie

Vakantierooster 2022-2023

van tot
1e schooldag 29-aug-22
Studiedag 3-okt-22
Herfstvakantie 17-okt-22 21-okt-22
Studiedag SBO en SO (tuindag VSO) 16-nov-22
Studiedag VSO 23-nov-22
Kerstvakantie 26-dec-22 6-jan-23
Studiedag 30-jan-23
Voorjaarsvakantie 27-feb-23 3-mrt-23
Studiedag 6-apr-23
Goede Vrijdag / Paasmaandag 7-apr-23 10-apr-23
Meivakantie 27-apr-23 5-mei-23
Studiedag 8-mei-23
Hemelvaart + vrijdag 18-mei-23 19-mei-23
Studiedag 26-mei-23
Pinkstermaandag 29-mei-23
Margedag (vrijdag voor zomervakantie) 21-7-2023
Zomervakantie 24-jul-23 1-sep-23

 

 

 

Terugkomdagen

We vinden het belangrijk dat onze kinderen in hun eigen woonplaats sociaal niet alleen komen te staan. Om te stimuleren dat lokaal de contacten kunnen blijven bestaan hebben we zogenaamde terugkomdagen. Op vastgestelde woensdagen kunnen  onze leerlingen naar hun ‘oude school’. Dit is vaak de school van waaruit ze naar ons toegekomen zijn. Het is geen verplichting; de kinderen moeten het wel zelf willen. En de school waar het kind naar terug gaat moet daartoe de mogelijkheid hebben. Veel  scholen werken hier tot nu toe aan mee. Van de ouders wordt  verwacht dat u contact opneemt met de leerkracht van de basisschool bij wie uw kind in de klas zou komen om te overleggen of een terugkomdag tot de mogelijkheden behoort. De kinderen krijgen van de eigen groepsleerkracht wat werk mee, maar meedoen aan de klassenactiviteiten is, als dat mogelijk is, natuurlijk veel mooier.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van ons een formulier, waarop u met uw handtekening kunt aangeven dat uw kind met uw toestemming de basisschool bezoekt. Dat is nodig i.v.m. de verzekering. Als de kinderen niet naar de terugkomdag gaan, komen ze gewoon naar de Meerpaal of de Steiger

 

Terugkomdagen 2022-2023:

28 september 2022

2 november 2022

7 december 2022

25 januari 2023

8 maart 2023

12 april 2023

17 mei 2023

28 juni 2023

Jaarplanning

We werken met ParnasSys ( leerlingvolgsysteem) en het daaraan gekoppelde Parro. Parro is de school-app waar alle informatie en de jaarplanning in wordt gedeeld. Ook is dit een communicatiemiddel die veelvuldig wordt gebruikt tussen leerkrachten en ouders en tussen ouders onderling. Dit is voor alle ouders en verzorgers toegankelijk die bij de school zijn geregistreerd.

Back To Top