skip to Main Content

Schooltijden

Maandag 08.30 tot 14.00 uur
Dinsdag 08.30 tot 14.00 uur
Woensdag 08.30 tot 14.00 uur
Donderdag 08.30 tot 14.00 uur
Vrijdag 08.30 tot 14.00 uur

 

Groep A1 en A2 hebben op woensdag geen les. Groep O1 heeft op woensdag tot de Kerstvakantie geen les

Vakantie

Vakantierooster 2021-2022

1e schooldag 23 augustus 2021
Herfstvakantie 18 oktober 2021 22 oktober 2021
Studiedag SO en SBO (tuindag VSO) 17 november 2021
Studiedag VSO 24 november 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 7 januari 2022
Studiedag 7 februari 2022
Voorjaarsvakantie 21 februari 2022 25 februari 2022
Studiedag 14 april 2021
Goede Vrijdag / Paasmaandag 15 april 2022 18 april 2022
Meivakantie 25 april 2022 6 mei 2022
Hemelvaart + vrijdag 26 mei 2022 27 mei 2022
Studiedag 3 juni 2022
Pinkstermaandag 6 juni 2022
vrijdag voor zomervakantie 15 juli 2022
Zomervakantie 16 juli 2022 28 augustus 2022

 

 

Terugkomdagen

We vinden het belangrijk dat onze kinderen in hun eigen woonplaats sociaal niet alleen komen te staan. Om te stimuleren dat lokaal de contacten kunnen blijven bestaan hebben we zogenaamde terugkomdagen. Op vastgestelde woensdagen kunnen  onze leerlingen naar hun ‘oude school’. Dit is vaak de school van waaruit ze naar ons toegekomen zijn. Het is geen verplichting; de kinderen moeten het wel zelf willen. En de school waar het kind naar terug gaat moet daartoe de mogelijkheid hebben. Veel  scholen werken hier tot nu toe aan mee. Van de ouders wordt  verwacht dat u contact opneemt met de leerkracht van de basisschool bij wie uw kind in de klas zou komen om te overleggen of een terugkomdag tot de mogelijkheden behoort. De kinderen krijgen van de eigen groepsleerkracht wat werk mee, maar meedoen aan de klassenactiviteiten is, als dat mogelijk is, natuurlijk veel mooier.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van ons een formulier, waarop u met uw handtekening kunt aangeven dat uw kind met uw toestemming de basisschool bezoekt. Dat is nodig i.v.m. de verzekering. Als de kinderen niet naar de terugkomdag gaan, komen ze gewoon naar de Meerpaal of de Steiger

 

Terugkomdagen 2021-2022:

29 september 2021

27 oktober 2021

17 november 2021

15 december 2021

26 januari 2022

2 maart 2022

30 maart 2022

20 april 2022

18 mei 2022

29 juni 2022

Jaarplanning

We werken met ParnasSys ( leerlingvolgsysteem) en het daaraan gekoppelde Parro. Parro is de school-app waar alle informatie en de jaarplanning in wordt gedeeld. Ook is dit een communicatiemiddel die veelvuldig wordt gebruikt tussen leerkrachten en ouders en tussen ouders onderling. Dit is voor alle ouders en verzorgers toegankelijk die bij de school zijn geregistreerd.

Back To Top