skip to Main Content

Schooltijden

Maandag 08.30 tot 14.00 uur
Dinsdag 08.30 tot 14.00 uur
Woensdag 08.30 tot 14.00 uur
Donderdag 08.30 tot 14.00 uur
Vrijdag 08.30 tot 14.00 uur

 

Groep A1 en A2 hebben op woensdag geen les. Groep O1 heeft op woensdag tot de Kerstvakantie geen les

Vakantie

Vakantierooster 2020-2021

1e schooldag 17-aug-20
Herfstvakantie 12-okt-20 16-okt-20
Studiedag SBO en SO / tuindag VSO 18-nov-20
Studiedag VSO 25-nov-20
Kerstvakantie 21-dec-20 1-jan-21
Studiedag 25-jan-21
Voorjaarsvakantie 22-feb-21 26-feb-21
Studiedag 25-mrt-21
Goede Vrijdag / Paasmaandag 2-apr-21 5-apr-21
Meivakantie 26-apr-21 7-mei-21
Hemelvaart + vrijdag 13-mei-21 14-mei-21
Studiedag 21-mei-21
Pinkstermaandag 24-mei-21
Studiedag 9-jun-21
Vrijdag voor zomervakantie 9-7-2021
Zomervakantie 12-jul-21 20-aug-21

 

Terugkomdagen

We vinden het belangrijk dat onze kinderen in hun eigen woonplaats sociaal niet alleen komen te staan. Om te stimuleren dat lokaal de contacten kunnen blijven bestaan hebben we zogenaamde terugkomdagen. Op vastgestelde woensdagen kunnen  onze leerlingen naar hun ‘oude school’. Dit is vaak de school van waaruit ze naar ons toegekomen zijn. Het is geen verplichting; de kinderen moeten het wel zelf willen. En de school waar het kind naar terug gaat moet daartoe de mogelijkheid hebben. Veel  scholen werken hier tot nu toe aan mee. Van de ouders wordt  verwacht dat u contact opneemt met de leerkracht van de basisschool bij wie uw kind in de klas zou komen om te overleggen of een terugkomdag tot de mogelijkheden behoort. De kinderen krijgen van de eigen groepsleerkracht wat werk mee, maar meedoen aan de klassenactiviteiten is, als dat mogelijk is, natuurlijk veel mooier.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van ons een formulier, waarop u met uw handtekening kunt aangeven dat uw kind met uw toestemming de basisschool bezoekt. Dat is nodig i.v.m. de verzekering. Als de kinderen niet naar de terugkomdag gaan, komen ze gewoon naar de Meerpaal of de Steiger

 

Terugkomdagen 2020-2021:

30 september 2020

28 oktober 2020

25 november 2020

16 december 2020

27 januari 2021

3 maart 2021

31 maart 2021

21 april 2021

2 juni 2021

30 juni 2021

Jaarplanning

We werken met ParnasSys ( leerlingvolgsysteem) en het daaraan gekoppelde Parro. Parro is de school-app waar alle informatie en de jaarplanning in wordt gedeeld. Ook is dit een communicatiemiddel die veelvuldig wordt gebruikt tussen leerkrachten en ouders en tussen ouders onderling. Dit is voor alle ouders en verzorgers toegankelijk die bij de school zijn geregistreerd.

Back To Top